Seišelu salas (Seychelles) - IBC/Citas valstis

Seišelu salas - neatkarīga republika, kura atrodas Indijas okeānā, apmēram 2000 km no Āfrikas austrumu piekrastes.
Līdz 1814.gadam Seišelas bija Francijas kolonija. Vēlāk - Lielbritānijas kolonija. Bet 1976.gadā ieguva neatkarību. Valsts galva ir prezidents, bet valsts pārvaldi īsteno parlaments. Seišelu salas ir ANO, Āfrikas savienības, British Commonwealth dalībvalsts.

Seišelu salu ekonomika ir balstīta uz tūrismu, lauksaimniecību un zivjsaimniecību. Tomēr, pēdējā laikā arvien lielāku nozīmi iegūst arī finanšu un korporatīvie pakalpojumi.

Mūsdienu likumdošana attiecībā uz starptautiskajām kompānijām (International Business Companies) tika pieņemta 1994.gadā (Seychelles International Business Companies Act of 1994).