Kipra (Cyprus) - Limited/Citas valstis

Kipra – neatkarīga republika, kura atrodas uz salas Vidusjūrā starp Eiropu, Āziju un Āfriku. Valsts ir pazīstama ar labi izveidotu infrastruktūru, salīdzinoši augstu dzīves līmeni kā arī iedzīvotāju augsto izglītības līmeni. Kipra ir nozīmīga valsts nodokļu plānošanā.
Nodokļu likme Kiprā ir 10%, kas ir viens no ES zemākajiem rādītājiem. Daži ienākumu veidi, piemēram  dividendes un vērtspapīru pārdošana, netiek aplikti ar nodokļiem.