Kanāda (Canada) - LP/Citas valstis

Kanāda ir valsts ar diezgan stingru nodokļu sistēmu. Parastās Kanādas kompānijas ir spiestas nomaksāt nodokļus no visiem ienākumiem, neatkarīgi no to gūšanas vietas, tādēļ tās nevar tikt izmantotas kā ofšoru kompānijas.

Ņemot vērā augstāk minēto, Kanāda tiek uzskatīta par valsti ar standarta nodokļu sistēmu. Kompānijas, kuras reģistrētas Kanādā ir apveltītas ar augstu prestižu un nekādā veidā netiek uzskatītas par ofšoru kompānijām.


Tajā pat laikā, Kanādas likumdošana piedāvā iespēju izveidot kompāniju, kura netiek aplikta ar nodokļiem. L.P. kompānija – tā ir biedrība, kuru ir dibinājuši vismaz divi dibinātāji, no kuriem viens ir galvenais partneris (“General Partner”), bet pārējiem ir standarta statuss (“Limited Partners”). Albertas provincē Limited Partnership reģistrāciju un darbību regulē atsevišķs likums - Alberta Partnership Act (ч.2).
L.P. kompānija, kuras dibinātāji ir nerezidenti, un kura neveic komercdarbību Kanādas teritorijā un negūst ienākumus Kanādā, netiek aplikta ar nodokļiem. Visi nodokļi no kompānijas peļņas ir jāmaksā tās dibinātājiem, saskaņā ar savas valsts likumiem.